pdf_icon_large   GWARANCJA UNIQA

pdf_icon_large   Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

pdf_icon_large   ORBI – wpis do rejestru organizatorów turystyki

pdf_icon_large   OWU

pdf_icon_large   UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

Dokumenty w podróży:

Dowód osobisty – powinien być ważny przynajmniej do dnia powrotu z pielgrzymki

Paszport – powinien być ważny 180 dni od dnia powrotu z pielgrzymki

 

Ważne:

Dzieci MUSZĄ mieć własny dokument tożsamości, a jeżeli nie podróżują z rodzicami upoważnienie notarialne zawierające zgodę rodziców na wyjazd dziecka.

 

Dane potrzebne do wyjazdu:

Imię i nazwisko (w brzmieniu z dowodu osobistego lub paszportu)

Adres

Data urodzenia

Numer telefonu (najlepiej komórkowego)