Dokumenty w podróży:

Dowód osobisty – powinien być ważny przynajmniej do dnia powrotu z pielgrzymki

Paszport – powinien być ważny 180 dni od dnia powrotu z pielgrzymki

Ważne:

Dzieci MUSZĄ mieć własny dokument tożsamości, a jeżeli nie podróżują z rodzicami upoważnienie notarialne zawierające zgodę rodziców na wyjazd dziecka.

Dane potrzebne do wyjazdu:

Imię i nazwisko (w brzmieniu z dowodu osobistego lub paszportu)

Adres

Data urodzenia

Numer telefonu (najlepiej komórkowego)